Széchényi 2020

EFOP-3.4.1-15-2015-00003 - PéldaKép-p Szakmai Program (Kapcsolatépítés, Kutatás, Hálózatosodás és Társadalmi felelősség vállalás) az Egri Roma Szakkollégium tagjainak munkájával


Tevékenységek

Pedagógiai programok felülvizsgálata modul:

A KKK-k elemzése után a hátrányos helyzetűekkel való bánásmódhoz szükséges pedagógiai ismereteket kijelöljük és a képzési struktúrába beillesztjük. Ezzel garantáljuk, hogy a 0-18 éves korig a szakemberek ismerni fogják a kisebbségi lét sajátosságait, és adekvát beavatkozásokat képesek megvalósítani. Az előző ciklus próbakurzusain szerzett tapasztalatok alapján, valamint az elkészült jegyzetekre és szakmai anyagokra építve, új szakmai képzési programot dolgozunk ki a szakkollégiumi tagok számára.

 

Képzési programok készítése, felülvizsgálata modul:

A fent említett kutatási eredményeknek megfelelően, kidolgozunk tíz képzési anyagot, melyeket belső képzések formájába tervezzük megvalósítani. Középpontban a hallgatók életvezetési támogatása, megküzdési stratégiáinak segítése, és a tanulmányaik sikeres befejezését támogató karriertervezésre áll. A képzések kiképző csoport jelleggel zajlanak majd, melyek mintát adnak a középiskolások felé nyújtott szolgáltatások elvégzéséhez.


Szakemberek felkészítése, képzése modul:

Az egységes szemlélet, és az előítélet-mentes attitűd kialakítása érdekében az EKF több Karáról tervezünk bevonni oktatókat, akiket a képzők képzésén teszünk képessé a mentori feladatok ellátására és a tutori tevékenység rendszerének fejlesztésére, működtetésére.


A hallgatók képzéséhez kapcsolódó hallgatói kutatási tevékenységek szervezése és megvalósítása modul: A Roma Szakkollégium tagjainak tudományos érdeklődési körét feltérképezzük, támogatjuk a kutatási koncepcióik kidolgozását, kutatói műhelyeket hozunk létre, és azokat működtetjük. A tudományos előmenetel aktív segítése nyomán, a hallgatók intézményi, és nemzetközi TDK találkozókon szerepelnek majd.


Középiskolákkal való együttműködések fejlesztése: Az együttműködés a tutor rendszer létrehozásával és működtetésével valósul meg, amelynek keretében pályaorientációs foglalkozások, közösségi rendezvények, és a tehetségek segítése valósul meg. A hálózatosodást tovább erősíti, hogy a gyermekvédelmi munkát, valamint a hátrányos helyzetű célcsoportok tehetséggondozását végző szakemberekkel közös munkát tervezünk végezni.

 

Közösségépítés, identitás, társadalmi felelősség vállalás, mentorálás:

A pályázat teljes ideje alatt, az eddig is jól működő egyéni mentori rendszert tovább kívánjuk működtetni, de azt kiegészítjük a tudományos tevékenység erősítésével, és az önkéntes munkák kibővítésével. A nyilvánosság biztosítása mellett, közzé tesszük kiadványainkat, hallgatói produktumainkat.


< Vissza