Széchényi 2020

EFOP-3.4.1-15-2015-00003 - PéldaKép-p Szakmai Program (Kapcsolatépítés, Kutatás, Hálózatosodás és Társadalmi felelősség vállalás) az Egri Roma Szakkollégium tagjainak munkájával


Tevékenységek

 

Pedagógiai programok felülvizsgálata modul:

A KKK-k elemzése után a hátrányos helyzetűekkel való bánásmódhoz szükséges pedagógiai ismereteket kijelöljük és a képzési struktúrába beillesztjük. Ezzel garantáljuk, hogy a 0-18 éves korig a szakemberek ismerni fogják a kisebbségi lét sajátosságait, és adekvát beavatkozásokat képesek megvalósítani. Az előző ciklus próbakurzusain szerzett tapasztalatok alapján, valamint az elkészült jegyzetekre és szakmai anyagokra építve, új szakmai képzési programot dolgozunk ki a szakkollégiumi tagok számára.

 

Képzési programok készítése, felülvizsgálata modul:

A fent említett kutatási eredményeknek megfelelően, kidolgozunk tíz képzési anyagot, melyeket belső képzések formájába tervezzük megvalósítani. Középpontban a hallgatók életvezetési támogatása, megküzdési stratégiáinak segítése, és a tanulmányaik sikeres befejezését támogató karriertervezésre áll. A képzések kiképző csoport jelleggel zajlanak majd, melyek mintát adnak a középiskolások felé nyújtott szolgáltatások elvégzéséhez.


Szakemberek felkészítése, képzése modul:

Az egységes szemlélet, és az előítélet-mentes attitűd kialakítása érdekében az EKF több Karáról tervezünk bevonni oktatókat, akiket a képzők képzésén teszünk képessé a mentori feladatok ellátására és a tutori tevékenység rendszerének fejlesztésére, működtetésére.


A hallgatók képzéséhez kapcsolódó hallgatói kutatási tevékenységek szervezése és megvalósítása modul: A Roma Szakkollégium tagjainak tudományos érdeklődési körét feltérképezzük, támogatjuk a kutatási koncepcióik kidolgozását, kutatói műhelyeket hozunk létre, és azokat működtetjük. A tudományos előmenetel aktív segítése nyomán, a hallgatók intézményi, és nemzetközi TDK találkozókon szerepelnek majd.


Középiskolákkal való együttműködések fejlesztése: Az együttműködés a tutor rendszer létrehozásával és működtetésével valósul meg, amelynek keretében pályaorientációs foglalkozások, közösségi rendezvények, és a tehetségek segítése valósul meg. A hálózatosodást tovább erősíti, hogy a gyermekvédelmi munkát, valamint a hátrányos helyzetű célcsoportok tehetséggondozását végző szakemberekkel közös munkát tervezünk végezni.

 

Közösségépítés, identitás, társadalmi felelősség vállalás, mentorálás:

A pályázat teljes ideje alatt, az eddig is jól működő egyéni mentori rendszert tovább kívánjuk működtetni, de azt kiegészítjük a tudományos tevékenység erősítésével, és az önkéntes munkák kibővítésével. A nyilvánosság biztosítása mellett, közzé tesszük kiadványainkat, hallgatói produktumainkat.

 

Szakkollégiumi szakmai tevékenységek
1. Képzések
     1/1 Pedagógiai programok felülvizsgálata
     1/2 szakemberek felkészítése, képzése
     1/3 szakkolégium tagjai részére képzések lebonyolítása
2. Szakkollégium
     2/1 a hallgatók képzéséhez kapcsolódó hallgatói kutatási tevékenységek szervezése és megvalósítása
     2/2 mentori, tutori rendszer fejlesztése
     2/3 közösségi aktivitás, közösségi programok, rendezvények, szemináriumok, műhely munka, konferenciák

     szevezése, megvalósítása
     2/4 társadalmi hasznosságú tevékenységek megvalósítása (pl: középiskolai tanulók mentorálása, önkéntes

     programokba való részvétel)
     2/5 tehetséggondozást szolgáló szakmai célú események megvalósítása
     2/6 a szakkollégium tevékenységéhez illeszkedő könyvek, tankönyvek, folyóiratok egyéb kiadványok beszerzése
3. Hallgatói szolgáltatások
     3/1 hallgatói tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatások fejlesztése Hallgatók részére biztosított

     szolgáltatások

Hallgatók részére biztosított szolgáltatások:
     3/2 szakkollégium tématerületeihez illeszkedően egyéni fejlesztési terv meghatározása és megvalósulásának

     nyomonkövetése, felülvizsgálata
     3/3 az egyéni fejlesztésben meghatározottak szerint sikeres diplomaszerzést támogató kompetenciafejlesztés,

     nyelvi képzések, tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő, illetve, munkaerőpiacon

     való sikeres megjelenést szolgáló szolgáltatások nyújtása
     3/4 közösségépítés, identitás erősítését szolgáló programok megvalósítása
     3/5 elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások, ösztöndíj biztosítása
     3/6 mentorálás és tutori szolgáltatások biztosítása
Kommunikációs, ismeretterjesztő tevékenységek:
     4. disszemináció, hálózatépítés
     4/1 a középiskolai korosztály tájékoztatása a roma szakkollégiumokról és szakmai eredményeikről, népszerűsítő

     tevékenységek,
     4/2 a szakkollégium tevékenységének és szakmai eredményeinek disszeminációja
Választható tevékenységek:
     4/3 együttműködés megfelelő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező szervezetekkel
     4/4 határon túli szakkollégiumokkal való együttműködés
     4/5 középiskolákkal való együttműködések fejlesztése
     4/6 középfokú oktatási intézmények -- kiemelten a roma és a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű –

      tanulói, számára pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatás, információk nyújtása
     4/7 szakmai együttműködések kialakítása, hálózatosodás, beleértve a roma szakkollégiumokkal való

     együttműködést
     4/8 a szakkollégiumok tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok szerkesztése és megjelentetése

 

 


< Vissza