Széchényi 2020

EFOP-3.4.1-15-2015-00003 - PéldaKép-p Szakmai Program (Kapcsolatépítés, Kutatás, Hálózatosodás és Társadalmi felelősség vállalás) az Egri Roma Szakkollégium tagjainak munkájával


Összefoglaló

A „Példakép-p" Szakmai Program, folytatása az Egri Roma Szakkollégium elmúlt négy évében végzett munkának. A korábbi célokhoz hasonlóan folytatjuk a roma és hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányainak sikeres előmozdítását, és a kialakított támogató rendszerrel csökkentjük, megelőzzük a lemorzsolódást.

Új célként jelenik meg komplex szakmai programunkban a tehetséges roma hallgatók tudományos előmenetelének erősítése, valamint a tehetséges középiskolás diákokhoz kapcsolódó, társadalmi szerepvállalást erősítő szolgáltatások megerősítése. Mindezekkel párhuzamosan közösségi szerepvállalást elősegítő tevékenységeket tervezünk, illetve hagyományként visszük tovább az identitás tisztázást, stabilizálást.
Céljainkat az előző szakmai, pályázati ciklusban végrehajtott kutatás eredményeire építve fogalmaztuk meg.
A kutatási adatok az alább felsorolt irányokat jelölték ki:
   - Mentori segítség mellett is folyamatosan szükséges a társadalmi megküzdés, csoport identitás szakszerű támogatása, a variábilis társadalmi történések miatt.
   - A köznevelés minden szintjén szükséges a kisebbségi léthez kapcsolódó ismereteket beépíteni, ezért a pedagógusképzésben erre fel kell készíteni a hallgatókat, illetve a már szakmában dolgozókat is informálni/formálni célszerű a hátrányos helyzetűekkel való együttműködésre. Ezért tervezzük a teljes pedagógiai vertikum KKK- inak felülvizsgálata és korrekciója.
   - A kutatásban szereplő válaszadók szerint, a felsőoktatási képzést követően, olyan életvezetési és tudásbeli hiányosságok mutathatók ki. Szükségesnek látszanak a munkaerő piaci ismeretek, a pénzkezelési, gazdálkodási ismeretek, a konfliktuskezelés készségfejlesztése, a versengés és együttműködés szabályszerűségének feltárása, tanulási stratégiák megismerése, és a tudományos életpálya tervezéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése.
   - A kutatási adatok, és a korábbi tapasztalatok is azt igazolják, hogy a Roma Szakkollégiumi hallgatók felelősségvállalása a hátrányos és/vagy roma helyzetű kortársak, és középiskolások irányába nőtt, ezért ennek nagyobb hangsúlyt adunk a szakmai programokban.
   - A tapasztalatok szerint igénnyé vált az ismeretek, élmények, szakmai tudás átadása más szakkollégiumok, középiskolás diákok, tanárok felé.

 

Pedagógiai programok felülvizsgálata modul: A KKK-k elemzése után a hátrányos helyzetűekkel való bánásmódhoz szükséges pedagógiai ismereteket kijelöljük és a képzési struktúrába beillesztjük. Ezzel garantáljuk, hogy a 0-18 éves korig a szakemberek ismerni fogják a kisebbségi lét sajátosságait, és adekvát beavatkozásokat képesek megvalósítani. Az előző ciklus próbakurzusain szerzett tapasztalatok alapján, valamint az elkészült jegyzetekre és szakmai anyagokra építve, új szakmai képzési programot dolgozunk ki a szakkollégiumi tagok számára.
Képzési programok készítése, felülvizsgálata modul: A fent említett kutatási eredményeknek megfelelően, kidolgozunk tíz képzési anyagot, melyeket belső képzések formájába tervezzük megvalósítani. Középpontban a hallgatók életvezetési támogatása, megküzdési stratégiáinak segítése, és a tanulmányaik sikeres befejezését támogató karriertervezésre áll. A képzések kiképző csoport jelleggel zajlanak majd, melyek mintát adnak a középiskolások felé nyújtott szolgáltatások elvégzéséhez.
Szakemberek felkészítése, képzése modul: Az egységes szemlélet, és az előítélet-mentes attitűd kialakítása érdekében az EKF több Karáról tervezünk bevonni oktatókat, akiket a képzők képzésén teszünk képessé a mentori feladatok ellátására és a tutori tevékenység rendszerének fejlesztésére, működtetésére.
A hallgatók képzéséhez kapcsolódó hallgatói kutatási tevékenységek szervezése és megvalósítása modul: A Roma Szakkollégium tagjainak tudományos érdeklődési körét feltérképezzük, támogatjuk a kutatási koncepcióik kidolgozását, kutatói műhelyeket hozunk létre, és azokat működtetjük. A tudományos előmenetel aktív segítése nyomán, a hallgatók intézményi, és nemzetközi TDK találkozókon szerepelnek majd.
Középiskolákkal való együttműködések fejlesztése: Az együttműködés a tutor rendszer létrehozásával és működtetésével valósul meg, amelynek keretében pályaorientációs foglalkozások, közösségi rendezvények, és a tehetségek segítése valósul meg. A hálózatosodást tovább erősíti, hogy a gyermekvédelmi munkát, valamint a hátrányos helyzetű célcsoportok tehetséggondozását végző szakemberekkel közös munkát tervezünk végezni. Közösségépítés, identitás, társadalmi felelősség vállalás, mentorálás: A pályázat teljes ideje alatt, az eddig is jól működő egyéni mentori rendszert tovább kívánjuk működtetni, de azt kiegészítjük a tudományos tevékenység erősítésével, és az önkéntes munkák kibővítésével. A nyilvánosság biztosítása mellett, közzé tesszük kiadványainkat, hallgatói produktumainkat.

 

 


< Vissza