Széchényi 2020

EFOP-3.4.1-15-2015-00003 - PéldaKép-p Szakmai Program (Kapcsolatépítés, Kutatás, Hálózatosodás és Társadalmi felelősség vállalás) az Egri Roma Szakkollégium tagjainak munkájával


Célok

A „Példakép-p" Szakmai Program, folytatása az Egri Roma Szakkollégium elmúlt négy évében végzett munkának. A korábbi célokhoz hasonlóan folytatjuk a roma és hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányainak sikeres előmozdítását, és a kialakított támogató rendszerrel csökkentjük, megelőzzük a lemorzsolódást.

 

Új célként jelenik meg komplex szakmai programunkban a tehetséges roma hallgatók tudományos előmenetelének erősítése, valamint a tehetséges középiskolás diákokhoz kapcsolódó, társadalmi szerepvállalást erősítő szolgáltatások megerősítése. Mindezekkel párhuzamosan közösségi szerepvállalást elősegítő tevékenységeket tervezünk, illetve hagyományként visszük tovább az identitás tisztázást, stabilizálást.
Céljainkat az előző szakmai, pályázati ciklusban végrehajtott kutatás eredményeire építve fogalmaztuk meg.

 

A kutatási adatok az alább felsorolt irányokat jelölték ki:
- Mentori segítség mellett is folyamatosan szükséges a társadalmi megküzdés, csoport identitás szakszerű támogatása, a variábilis társadalmi történések miatt.
- A köznevelés minden szintjén szükséges a kisebbségi léthez kapcsolódó ismereteket beépíteni, ezért a pedagógusképzésben erre fel kell készíteni a hallgatókat, illetve a már szakmában dolgozókat is informálni/formálni célszerű a hátrányos helyzetűekkel való együttműködésre. Ezért tervezzük a teljes pedagógiai vertikum KKK- inak felülvizsgálata és korrekciója.
- A kutatásban szereplő válaszadók szerint, a felsőoktatási képzést követően, olyan életvezetési és tudásbeli hiányosságok mutathatók ki. Szükségesnek látszanak a munkaerő piaci ismeretek, a pénzkezelési, gazdálkodási ismeretek, a konfliktuskezelés készségfejlesztése, a versengés és együttműködés szabályszerűségének feltárása, tanulási stratégiák megismerése, és a tudományos életpálya tervezéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése.
- A kutatási adatok, és a korábbi tapasztalatok is azt igazolják, hogy a Roma Szakkollégiumi hallgatók felelősségvállalása a hátrányos és/vagy roma helyzetű kortársak, és középiskolások irányába nőtt, ezért ennek nagyobb hangsúlyt adunk a szakmai programokban.
- A tapasztalatok szerint igénnyé vált az ismeretek, élmények, szakmai tudás átadása más szakkollégiumok, középiskolás diákok, tanárok felé.

 

 


< Vissza